ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และสัญญาซื้อขาย ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์รสจืดชนิดถุง ขนาด 200 มิลลิลิตร พร้อมหลอด และรสจืดชนิดกล่อง พร้อมหลอด สำหรับให้เด็กนักเรียนของโรงเรียนทั้ง 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองโยง ทั้ง 3 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
260
doc06739520191031155434