ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งจ้าง จ้างเหมาเครื่องเสียงและอุปกรณ์ พร้อมประดับไฟบนเวทีและบริเวณงาน ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
20
doc06757720191101155049