ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งจ้าง จ้างเหมาเวทีสำหรับการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและการประกวดกระทง ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562

0
117
doc06757920191101155132