โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

0
279

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20.00 น. นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดกระทง ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยมีนายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และนางสาวสุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา สส.จังหวัดนครปฐม เขต 3 ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมลอยกระทงบริเวณท่าน้ำริมคลองนราภิรมย์ หน้าวัดมะเกลือ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ส่งเสริมงานฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน รักษาภูมิปัญญาพื้นบ้าน สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลคลองโยงและชุมชนใกล้เคียง