ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งจ้าง จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองโยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
84
CCF14112562