ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

0
313

วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2562) เวลา 08.00 น. นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง มอบหมายให้นางมุกดา อภิปิติวรกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลคลองโยง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีนางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานนำถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และนำกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เมื่อเสร็จพิธีได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ ตัดหญ้า ตัดต้นไม้ ล้างพื้นถนน และเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณสถานศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม