ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และสัญญาซื้อขายทั่วไป ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์รสจืด ชนิดถุง ขนาด 200 มิลลิลิตร พร้อมหลอด และจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.ขนาด 200 มิลลิลิตร ชนิดกล่องรสจืด พร้อมหลอด สำหรับให้เด็กนักเรียนของโรงเรียน 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองโยง

0
171
doc06952720191202092103