หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กิจกรรม/ผลงาน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเช้าวันพระรักษาศีล 5 ณ วัดป่าศรีถาวรคลองโยง ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเช้าวันพระรักษาศีล 5 ณ วัดป่าศรีถาวรคลองโยง ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

0
225

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง พร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลคลองโยง เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเช้าวันพระรักษาศีล 5 ณ วัดป่าศรีถาวรคลองโยง ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีนายจักรกฤษณ์ ไขว้พันธุ์ ปลัดอาวุโสอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนา รักษาประเพณี ร่วมสร้างความรักความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ โดยอำเภอพุทธมณฑลได้กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเช้าวันพระรักษาศีล 5 ทุกวันพระ และหมุนเวียนไปยังวัดต่างๆ ในเขตอำเภอพุทธมณฑล