ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

0
267

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 06.00 น. นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง มอบหมายให้นายสมศักดิ์ ภู่สุพรรณ์ รองนายกเทศมนตรีฯ นายสุนทร ภู่ด้วง รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลคลองโยง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) โดยมีนางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 49 รูป และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ หอประชุมอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
จากนั้น ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ ณ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม