เข้าร่วมการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานกองทุนเงินทดแทนและการบังคับใช้พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

0
189

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง ให้การต้อนรับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม สาขาสามพราน ในการจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้งานกองทุนเงินทดแทนและการบังคับใช้พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยนายอนุชิต พยาคภิบาล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลคลองโยง เพื่อสร้างการรับรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขึ้นทะเบียน การนำส่งเงินสมทบสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับและเงินเพิ่มเติมตามกฎหมาย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองโยง