ใบสั่งจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

0
148
doc07133120191217151600