ใบสั่งจ้าง จ้างเหมาเครื่องเสียง อุปกรณ์ และผู้ควบคุมระบบ สำหรับพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

0
210
doc07133220191217151624