ใบสั่งจ้าง จ้างเหมาผูกผ้าต่วนตกแต่งเวที และบริเวณสถานที่จัดงาน สำหรับพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

0
259
doc07133420191217151703