โครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

0
314

เทศบาลตำบลคลองโยง ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์วัดมะเกลือ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
**รับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป**
ชมการแสดงบนเวที การจัดนิทรรศการให้ความรู้ การแสดงความสามารถพิเศษ เกมส่งเสริมทักษะและความสามารถ บริการอาหารและเครื่องดื่มฟรี และมอบของขวัญของรางวัลอีกมากมาย