ใบสั่งจ้าง จ้างเหมาผูกผ้าคละสีประดับตกแต่งเวทีและบริเวณงาน ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

0
169
doc07226920200102142929