ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันและน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล)

0
238
doc07303820200108141807