กิจกรรม 5 ส ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองโยง

0
240

วันที่ 17 มกราคม 2563 นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรม 5 ส กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างสุขลักษณะและสภาพแวดล้อมที่ดีในองค์กร ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคลองโยง