ประกาศเทศบาลตำบลคลองโยง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ ติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

0
105
doc07484520200121134420