โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ร่วมคัดแยก “กล่องนม/กล่องเครื่องดื่ม” เพื่อนำส่งกระบวนการรีไซเคิล ลดปริมาณขยะ ลดโลกร้อน ณ ศาลาทรงไทย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

0
264

วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาทรงไทย วัดมะเกลือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง มอบหมายให้จ่าเอกมนัส ประคองโพธิ์ทอง ปลัดเทศบาลตำบลคลองโยง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ร่วมคัดแยก “กล่องนม/กล่องเครื่องดื่ม” เพื่อนำส่งกระบวนการรีไซเคิล ลดปริมาณขยะ ลดโลกร้อน และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ “กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้”ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลคลองโยง กับ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท เอสไอจี คอมบิบล็อก จำกัด และ บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด โดยเป็นบันทึกข้อตกลงในการส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกกล่องยูเอชที เพื่อนำส่งกระบวนการรีไซเคิลด้วยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ทั้งนี้เทศบาลตำบลคลองโยงในฐานะภาคีความร่วมมือท้องถิ่น จะเป็นจุดรับ รวบรวมกล่องยูเอชทีจากภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการต่อไป