ประกาศเทศบาลตำบลคลองโยง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

0
161
doc07695720200205133226