ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถปรับอากาศ 2 ชั้น และรถตู้ พร้อมประกันภัยรายบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

0
154
doc07821220200217134211