โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ชุมชนบ้านแหลนหาย หมู่ 3 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

0
161

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลคลองโยง จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของพื้นที่ชุมชนบ้านแหลนหาย ณ บริเวณศาลากลางหมู่บ้าน ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม