ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมแซมตาข่ายในโครงหลังคาสนามกีฬาหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองโยง ศูนย์ 1 หมู่ 4 ตำบลคลองโยง

0
150
doc07876320200220150957