โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของชุมชนบ้านวัดมะเกลือ ณ ศาลาทรงไทยวัดมะเกลือ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

0
153

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลคลองโยง จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของพื้นที่ชุมชนบ้านวัดมะเกลือ 1, ชุมชนบ้านวัดมะเกลือ 2 และชุมชนบ้านวัดมะเกลือ 3 ณ ศาลาทรงไทยวัดมะเกลือ หมู่ 4 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม