โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล หมู่ 5 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

0
177

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลคลองโยง จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของพื้นที่ชุมชนบ้านดอนทอง 1, ชุมชนบ้านดอนทอง 2 และชุมชนหมู่บ้านเอกสยาม ณ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม