โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านคลองโยงใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

0
173

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลคลองโยง จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของพื้นที่ชุมชนวัดมงคลประชาราม, ชุมชนหมู่บ้านสมพงษ์ และชุมชนหมู่บ้านทิมเรืองเวช ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านคลองโยงใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม