ประกาศเทศบาลตำบลคลองโยง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลคลองโยง)

0
166
doc07963520200226130204