โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านหมู่ 7 เจริญสุข ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

0
213

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลคลองโยง จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของพื้นที่ชุมชนบ้านหมู่ 7 เจริญสุข ณ บริเวณศาลากลางหมู่บ้าน ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม