ประกาศเทศบาลตำบลคลองโยง เรื่อง บอกเลิกสัญญาจ้างโครงการ จ้างเหมาเช่ารถปรับอากาศ 2 ชั้นและรถตู้ พร้อมประกันรายบุคคล (โครงการศึกษาและดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

0
145
doc08109220200305091411