ประกาศเทศบาลตำบลคลองโยง เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่ารถปรับอากาศ 2 ชั้นและรถตู้ พร้อมประกันรายบุคคล (โครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

0
173
doc08109320200305091424