ประชุมถอดบทเรียนสรุปปัญหาเพื่อจัดทำแผนชุมชน ตามโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

0
152

วันนี้ (11 มีนาคม 2562) เทศบาลตำบลคลองโยง จัดประชุมถอดบทเรียนสรุปปัญหาเพื่อจัดทำแผนชุมชน ตามโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563