เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสารวมใจจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ณ ตลาดน้ำคลองมหาสวัสดิ์ (บ้านศาลาดิน) ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

0
213

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง มอบหมายให้นางมุกดา อภิปิติวรกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลคลองโยง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสารวมใจจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ณ ตลาดน้ำคลองมหาสวัสดิ์ (บ้านศาลาดิน) ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม