ลงพื้นที่ร่วมกับนายอำเภอพุทธมณฑล เพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองโยง 2 และตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคลองโยง

0
160

วันนี้ (16 มีนาคม 2563) เวลา 10.00 น. นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง พร้อมด้วยนายสุนทร ภู่ด้วง รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง ออกพื้นที่ร่วมกับนางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองโยง 2, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองโยง 2 และตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคลองโยง เพื่อให้กำลังใจและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค