ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และป้ายไวนิลรณรงค์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
134
doc08252220200317130906