ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ที่สั่งปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวตามข้อสั่งการของจังหวัดนครปฐม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

0
102

วันนี้ (23 มีนาคม 2563) นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง พร้อมด้วยจ่าเอกมนัส ประคองโพธิ์ทอง ปลัดเทศบาลตำบลคลองโยง นางอรุณี แก้วชะอุ่ม รองปลัดเทศบาลตำบลคลองโยง และนายชัยยศ มะลินิล ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ที่สั่งปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจและขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการของจังหวัดนครปฐมอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการ ร้านค้า และประชาชน ให้ความร่วมมือตามมาตรการของจังหวัดนครปฐมเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวตำบลคลองโยง ที่เล็งเห็นความสำคัญของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และเสียสละให้ความร่วมมือเพื่อส่วนรวมอย่างดียิ่ง
💥💥สำหรับประชาชนที่ต้องการติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลคลองโยง โดยไม่ต้องการเดินทางออกจากบ้านตามมาตรการของรัฐบาล (อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ) เทศบาลตำบลคลองโยง มีช่องทางในการติดต่อได้โดยโทรศัพท์หมายเลข 034-989676, ทางไอดีไลน์ (ID Line) 0639547393 หรือทางเพจเฟสบุ๊ค (Facebook) ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลคลองโยง หรือหากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 034-989569 ตลอด 24 ชั่วโมง