ตรวจสอบสถานที่ที่สั่งปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว ตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

0
144

วันนี้ (24 มีนาคม 2563) เวลา 10.00 น. นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง มอบหมายนายสุนทร ภู่ด้วง รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นร่วมกับนายจักรกฤษณ์ ไขว้พันธุ์ ปลัดอาวุโสอำเภอพุทธมณฑล และนายปิยณัฐ ตรงศิริ ปลัดอำเภอพุทธมณฑล (ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลคลองโยง) ตรวจสอบสถานที่ที่สั่งปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว ตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการของจังหวัดนครปฐมอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)