คนไทยร่วมด้วยช่วยกัน สู้โควิด!!!

0
386

ถึงเวลาคนไทย รวมพลัง สู้โควิด!!!

***คนไทยร่วมด้วยช่วยกัน***

*เฉพาะพื้นที่ต่างจังหวัด*

⚠️ผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพฯ ปริมณฑล ต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาในหมู่บ้านชุมชนให้แจ้งข้อมูลที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานกรรมการชุมชนในเทศบาล

*ถ้ามีข้อมูลผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพฯ ปริมณฑล ต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาในหมู่บ้านชุมชน ให้แจ้งข้อมูลที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประธานกรรมการชุมชนในเทศบาล

**หรือแจ้งผ่าน Line @traffyfondue ง่าย ๆ 2 ขั้นตอน
1. เพิ่มเพื่อนโดยค้นหา ID @traffyfondue
2. พิมพ์ #โควิด ตามด้วยข้อมูลที่แจ้ง

📣📣ช่วยแจ้ง ช่วยแสดงตัว ช่วยหยุดโควิด เราคนไทย ต้องช่วยกัน📣📣