มาตรการเข้มป้องกัน COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร และผู้มาติดต่อราชการของเทศบาลตำบลคลองโยง

0
439

**มาตรการเข้มป้องกัน COVID-19
เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร และผู้มาติดต่อราชการของเทศบาลตำบลคลองโยง**

#อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
#ประเทศไทยต้องชนะ #COVID-19