ร่วมกันปฏิบัติการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ชุมชน ตลาด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

0
471

     วันนี้ (3 เมษายน 2563) นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลคลองโยง และประชาชน ร่วมกันปฏิบัติการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ชุมชน ตลาด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
สำหรับการปฏิบัติภารกิจฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทศบาลตำบลคลองโยง ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการฉีดพ่นจากนายสุนทร ภู่ด้วง รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อจากนายอดุลย์ วัฒน์สืบแถว สมาชิกสภาเทศบาลฯ และสนับสนุนอาหาร/เครื่องดื่มและอื่นๆ จากคณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
เทศบาลฯ ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ เว้นระยะห่างทางสังคม ไม่พาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เสี่ยง กรณีออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง หมั่นล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันตัวเอง และปฏิบัติตามมาตรการที่หน่วยงานของรัฐขอความร่วมมืออย่างเคร่งครัด เพื่อตัวท่านเองและบุคคลรอบข้าง….”อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”