ตรวจฟรี!! 4 กลุ่มเข้าเกณฑ์ ผู้ป่วยที่ต้องสอบสวนโรค COVID-19

0
123

ตรวจฟรี!! 4 กลุ่มเข้าเกณฑ์ ผู้ป่วยที่ต้องสอบสวนโรค COVID-19
1. กลุ่มที่มีประวัติการเดินทางมาจากทุกประเทศ
2. กลุ่มผู้ป่วยในสถานพยาบาล
3. กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์
4. กลุ่มผู้ที่มีอาการป่วยเป็นกลุ่มก้อน