สถานการณ์โควิด – 19 ในประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 11.30 น.

0
141

0 เมษายน 2563 เวลา 11.30 น.
โฆษกศบค. แถลง พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่ม 50 ราย ยอดรวมสะสม 2,473 ราย เสียชีวิตรวม 33 ราย

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ