รายงานสถานการณ์โควิด จังหวัดนครปฐมประจำวันที่ 12 เมษายน 2563

0
91

รายงานสถานการณ์โควิด จังหวัดนครปฐมประจำวันที่ 12 เมษายน 2563
– ไม่พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่ม และไม่มีผู้เฝ้าระวังรอผลตรวจ
– ผู้ป่วยกลับบ้านได้แล้ว 5 ราย
– กำลังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 15 ราย
– รวมผู้ป่วยยืนยันสะสมรวม 20 ราย
– มีผู้ที่อยู่ในระยะกักตัวเฝ้าระวัง 14 วัน 744 ราย