10 อันดับ จังหวัดที่มีผู้ป่วยสะสมมากที่สุด

0
105

10 อันดับ จังหวัดที่มีผู้ป่วยสะสมมากที่สุด
1. กรุงเทพฯ 1,294 ราย
2. ภูเก็ต 176 ราย
3. นนทบุรี 148 ราย
4. สมุทรปราการ 106 ราย
5. ยะลา 82 ราย
6. ปัตตานี 77 ราย
7. ชลบุรี 76 ราย
8. สงขลา 56 ราย
9. เชียงใหม่ 40 ราย
10. ปทุมธานี 33 ราย