ธนาคารออมสิน เร่งโอนเงินเยียวยาผู้เดือดร้อนภัยโควิด-19 คืนเข้าบัญชีลูกค้าเงินกู้ที่มีหนี้ค้างจ่าย

0
426

💥ธนาคารออมสิน เร่งโอนเงินเยียวยาผู้เดือดร้อนภัยโควิด-19 คืนเข้าบัญชีลูกค้าเงินกู้ที่มีหนี้ค้างจ่าย ภายหลังเงินเยียวยา 5,000 บาท โอนเข้าบัญชีแล้วระบบตัดชำระหนี้อัตโนมัติ เผยธนาคารฯ พร้อมโอนคืนลูกค้าตามเจตจำนงของเงินเยียวยาภายใน 7 วัน

▶️โดยแจ้งเรื่องได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือ Call Center โทร.1115 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย.63 เป็นต้นไป พร้อมเตรียมประสานกระทรวงการคลังและธ.กรุงไทย ขอรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติเงินเยียวยาในรอบต่อๆ ไป เพื่อตรวจสอบและระงับการตัดเงินในบัญชีชำระเงินกู้อัตโนมัติ…///