ธอส. เพิ่มมาตรการที่ 5 พักชำระหนี้สินเชื่อบ้าน ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยช่วยเหลือลูกค้า 1.1 ล้านบัญชี

0
345

🔺ธอส. เพิ่มมาตรการที่ 5 พักชำระหนี้สินเชื่อบ้าน ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยช่วยเหลือลูกค้า 1.1 ล้านบัญชี‼️

#ธอส#COVID19
#ธนาคารอาคารสงเคราะห์
#ช่อง2 #NBT2HD #NBT