สถานการณ์โควิด – 19 ประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 12.30 น.

0
506

13 เมษายน 2563 เวลา 12.30 น.
โฆษกศบค. แถลง พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่ม 28 ราย ยอดรวมสะสม 2,579 ราย เสียชีวิตรวม 40 ราย

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#กระทรวงสาธารณสุข
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ