ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมติดตั้งปั๊มน้ำชนิดจมใต้น้ำ (ซับเมอร์ส) ขนาด 15 แรงม้า 3 เฟส และอุปกรณ์ (ใช้ทดแทนของเดิมบริเวณชุมชนหมู่บ้านสมพงษ์ หมู่ที่ 6 และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
119
doc08613020200416134935