สัญญาจ้างทั่วไป จ้างเหมากำจัดผักตบชวาและวัชพืชด้วยเครื่องจักร ในเขตพื้นที่คลอง รพช.หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

0
98
doc08715320200428091219