แจ้งเบาะแส หรือ ร้องเรียน การกักตุนสินค้า และสิ่งจำเป็น

0
307

ช่วยกันเป็นหูเป็นตา
‼️แจ้งเบาะแส หรือ ร้องเรียน‼️ การกักตุนสินค้า และสิ่งจำเป็น

ได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด อำเภอทั่วประเทศ
🚦ผ่าน 5 ช่องทาง คือ
:สายด่วน 1567
:เว็บไซต์ www.damrongdham.moi.go.th
:แอปพลิเคชั่น MOI INFO 1567
:ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 101 ปณผ.มหาดไทย กทม.10200
: มาด้วยตนเอง ศูนย์ดำรงธรรมใกล้บ้าน