ขอเชิญทุกภาคส่วน ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ที่ “ตู้ปันสุข”

0
367

ขอเชิญทุกภาคส่วน ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ที่ “ตู้ปันสุข” ทั้ง 3 แห่ง
📍วัดมะเกลือ
📍วัดมงคลประชาราม
📍วัดป่าศรีถาวรคลองโยง
😷😷สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถรับสิ่งของจำเป็น ได้ที่ “ตู้ปันสุข” ทั้ง 3 แห่ง 💥โดยยึดหลักความจำเป็นและพอเพียง 💥